Agenda

Het Vlaams Parlement is in reces van vrijdag 21 juli tot en met vrijdag 31 augustus. Tijdens het zomerreces zijn er geen vergaderingen gepland.

De commissies hervatten hun werkzaamheden in principe op maandag 18 september 2017. De commissieagenda voor die week verschijnt op 14 september 2017.

De eerstvolgende plenaire vergadering is gepland op maandag 25 september 2017 vanaf 14u. Op die dag wordt het nieuwe parlementaire werkjaar geopend. Op de agenda staan de verkiezing van het Bureau, de traditionele toespraak van de voorzitter en de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Op woensdag 27 september vanaf 14u volgen het parlementaire debat en de hoofdelijke stemming over de Septemberverklaring.

Raadpleeg de parlementaire kalender van het zittingsjaar 2017-2018 voor meer details.

De diensten van het Vlaams Parlement blijven bereikbaar tijdens het reces.