Parlementair werk

Momenteel ben ik bezig aan mijn tweede termijn als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ben voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder ben ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken ben ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaal ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus ligt in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder heb ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van snel elektrisch fietsen als alternatief in het woon-werkverkeer

van Björn Rzoska, Lies Jans, Martine Fournier, Mathias De Clercq, Paul Van Miert en Dirk de Kort
1253 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat het attest van draagkracht betreft

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Lorin Parys
1161 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat het attest van draagkracht betreft

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Lorin Parys
1161 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over financiële problemen van zelfstandige kinderopvanginitiatieven

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
2909 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de toekomst van Blue-bike

van Lies Jans aan minister Ben Weyts
2842 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de uitbetaling van de kinderbijslag

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
2773 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over een korte- en langetermijnvisie met betrekking tot de E314

van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
2609 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de afhandeling van zware verkeersongevallen met vrachtwagens en een eventuele verbreding van de E313 en de E314

van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
2608 (2016-2017)

Actuele vraag over het dalend aantal onthaalouders

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
462 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2