Parlementair werk

Momenteel ben ik bezig aan mijn tweede termijn als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ben voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder ben ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken ben ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaal ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus ligt in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder heb ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat het attest van draagkracht betreft

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Lorin Parys
1161 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de binnenvaart als belangrijke duurzame speler in de logistieke sector, en haar uitdagingen

van Dirk de Kort, Bert Maertens, Marino Keulen, Björn Anseeuw, Martine Fournier en Lies Jans
997 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van autodelen

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Marino Keulen, Lies Jans, Karin Brouwers en Paul Van Miert
998 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over een nieuw tracé voor een vlotte ontsluiting van Limburg na de vernietiging door de Raad van State van het MER en het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding

van Lies Jans aan minister Joke Schauvliege
367 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Kinderopvanginitiatieven - Vergunningsvoorwaarden

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
497 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek in woonzorgcentra

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
1951 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over naschoolse en vakantieopvang van kinderen

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
2156 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het tekort aan buitenschoolse opvang tijdens de vakantie

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
2157 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de uitspraken van de Gezinsbond over kinderopvangplaatsen tijdens de schoolvakanties

van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
2154 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2