Parlementair werk

Momenteel ben ik bezig aan mijn tweede termijn als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ben voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder ben ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken ben ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaal ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus ligt in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder heb ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van pleegzorg

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Martine Taelman, Lies Jans, Vera Jans en Tine van der Vloet
1429 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende invoering van het laagste tarief van ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders

van Freya Saeys, Lies Jans, Elke Sleurs, Katrien Schryvers, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
1442 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet betreffende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand

van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Woonzorgcentra - Bezettingsgraad

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
139 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Woonzorgcentra - Prijsmeting

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
110 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de coaching van woonzorgcentra

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
627 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen over de nota van de Vlaamse Regering. Conceptnota 'Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat'

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
796 (2015-2016) nr. 2

Verslag van de hoorzittingen over de nota van de Vlaamse Regering. Conceptnota 'Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat'

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
796 (2015-2016) nr. 2

Actuele vraag over de stijging van de rusthuisprijzen

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
129 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2