Agenda

Maandag 19 maart:  Ieders stem telt - Fractievergadering Hasselt - Bestuursvergadering Hasselt

Dinsdag 20 maart: Fractievergadering - Commissie welzijn, volksgezondheid en gezin

Woensdag 21 maart: Commissie welzijn, volksgezondheid en gezin - Plenaire vergadering

Donderdag 22 maart: Commissie mobiliteit en openbare werken - Overleg verkiezingsprogramma

Vrijdag 23 maart: Opening Bouwcampus

Zaterdag 24 maart: Trefdag Trage Wegen - Wijkbezoeken 

Zondag 25 maart: De Verandering Werkt!