Attest draagkracht geschrapt

Door Lies Jans op 7 juli 2017, over deze onderwerpen: Gezinsbeleid, Kinderopvang, Welzijn

BRUSSEL – Het attest draagkracht in de voorschoolse kinderopvang wordt geschrapt. Zo’n attest geeft weer hoeveel kinderen een kinderbegeleider tegelijk ‘aan kan’. Zo’n eenmalig attest is echter het gevolg van een momentopname en geeft een vals gevoel van zekerheid. Daarom dienden meerderheidspartijen met Volksvertegenwoordigers Lies Jans (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD) een voorstel van decreet in. Dat werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

 

Met dit decreet wordt het attest van draagkracht vervangen door een permanente evaluatie. De draagkracht van een kinderbegeleider is immers veranderlijk want onderhevig aan tal van factoren.

 

Het decreet van 20 april 2012 dat de kinderopvang van baby’s en peuters regelt, stelt dat de organisator van opvang voor elke kinderbegeleider moet beschikken over een ‘attest van draagkracht’. Onder draagkracht wordt verstaan: de bekwaamheid om aan kinderopvang te doen, rekening houdend met de fysieke en psychische conditie van de kinderbegeleider, en met het geheel van ondersteunende en belastende factoren in de context van de kinderbegeleider, zoals gezinssituatie, sociaal netwerk en infrastructuur.

Het attest wordt afgeleverd nadat een onderzoek heeft uitgewezen voor hoeveel tegelijk aanwezige kinderen een kinderbegeleider draagkracht heeft.

 

“Draagkracht is veranderlijk en een evolutief gegeven. De thuissituatie van de kinderbegeleider, de ervaring … Het zijn allemaal elementen die bepalend zijn voor wat iemand op een bepaald moment aan kan. Dat maakt het voor ondersteunende organisaties moeilijk om draagkracht vast te leggen in een attest,” legt Lies Jans uit. “Daarom willen we de expliciete vermelding in het decreet dat de organisator van kinderopvang  moet beschikken over een ‘attest van draagkracht’, schrappen.

Lies Jans: “Voor de diensten van de onthaalouders is het de dienst zelf die de beoordeling doet voor de aangesloten onthaalouders. Bij een zelfstandige onthaalouder impliceert dit dat hij (als organisator) de eigen draagkracht nagaat via zelfevaluatie. Momenteel is het al zo dat een zelfstandige onthaalouder als organisator van een vergunde kinderopvanglocatie aan zelfevaluatie van zijn  werking doet. Hij kan er wel voor kiezen om zich daarin te laten bijstaan door een ondersteunende organisatie.”

 

Dit voorstel komt tegemoet aan onze bekommernis om de administratieve lasten in de kinderopvang te beperken. Niet de formaliteit van een attest maar wel een reële inschatting van de draagkracht van de kinderbegeleider op elk moment is het belangrijkst om de kwaliteit van de opvang te waarborgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is