“Dankzij onderzoek nog meer inspelen op behoeften van onze senioren”

Door Lies Jans op 6 mei 2019, over deze onderwerpen: Hasselt, Limburg, Mobiliteit, Ouderenzorg, Welzijn

De stad Hasselt start in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een seniorenbehoefteonderzoek. “Hiermee willen we in kaart brengen wat de noden zijn bij onze senioren zodat we ons beleid daar op kunnen afstemmen”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans.

 

Door de toenemende verzilvering van de samenleving is een kwart van de Hasseltse bevolking momenteel een senior. Dit aantal zal in snel tempo evolueren naar één derde. “Bij het begin van deze nieuwe bestuursperiode willen we daarom een foto maken van de noden van onze senioren. Dat staat ons toe om deze noden te situeren ten opzichte van de resultaten van een gelijkaardig onderzoek uit 2006. Maar we gaan dit ook naast de andere centrumsteden en Vlaanderen in zijn geheel leggen. Het doel? Onze dienstverlening de komende bestuursperiode optimaliseren op basis van de aanbevelingen die uit dit onderzoek naar boven komen”, legt Jans uit.

 

De stad trek 4 485 euro uit voor dit onderzoek. “De eerste contacten met professor Verté werden al gelegd. Hij is een autoriteit op het gebied van ouderenbeleid en zal dit onderzoek leiden. Voor het afnemen van de enquêtes werken we met vrijwilligers. Via een steekproef zullen er een duizendtal bevragingen worden afgenomen. Uiteraard wordt iedereen op voorhand verwittigd. Tegen eind dit jaar zouden de resultaten verwerkt zijn”, licht Jans de timing van het onderzoek toe.

“Het stadsbestuur wil duidelijk rekening houden met de groeiende bevolkingsgroep van de derde en vierde leeftijd. Zij hebben specifieke noden op vlak van wonen, mobiliteit, inrichting van het openbaar domein, sociale noden, … noem maar op. Die behoeften moeten behartigd worden want als stadsbestuur willen we mee zorgen voor een onbezorgde oude dag in Hasselt. Dat zal deels op gebied van zorg gebeuren maar ook door onze senioren zolang mogelijk actief te houden. We willen het negatieve beeld van de ouderen als louter zorgbehoevenden uitwissen. Wij vertrekken van de mogelijkheden van de ouderen en niet van wat ze niet meer kunnen. Senioren willen immers nog een actieve rol spelen in onze maatschappij. Niet voor niets zetten senioren zich vaak in als vrijwilliger en nemen ze deel aan sociale of culturele activiteiten in onze stad. Met de resultaten van dit onderzoek in de hand zullen we de vinger nog meer aan de pols kunnen houden en perfect kunnen bepalen waar we eventueel moeten bijsturen of extra op inzetten”, verantwoordt Jans dit initiatief.

 

Het seniorenbehoefteonderzoek is bovendien één van de 580 actiepunten die het stadsbestuur aan het begin van deze bestuursperiode publiceerde.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is