Digitaal buurtplatform Hoplr wordt versneld uitgerold in heel Hasselt

Door Lies Jans op 20 maart 2020, over deze onderwerpen: Hasselt

Het digitaal buurtplatform Hoplr, dat in december als proefproject in vier Hasseltse wijken werd gelanceerd, zal versneld over heel de stad worden uitgerold. Normaalgezien zou dit proefproject in juni worden geëvalueerd maar de coronacrisis doet het stadsbestuur een versnelling hoger schakelen. “Dit platform past immers perfect in dergelijke crisissituaties. We zetten hiermee in op burgerparticipatie, stimuleren de sociale cohesie en kunnen berichten over hyperlokale thema’s plaatsen. Bovendien kunnen we de situatie heel lokaal monitoren en zodoende heel gericht ingrijpen”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA).

 

“Het buurtplatform Hoplr is geografisch afgebakend per wijk, vrij van reclame en niet anoniem. Het is geen Facebook, het is veel meer dan dat. Registreren kan enkel met een uitnodiging van Hoplr of een uitnodiging vanuit bestaande leden. Die uitnodiging krijgen alle Hasselaren nu opgestuurd. Het platform beperkt zich tot een buurt, in totaal zijn er 22 Hasseltse wijken. Uiteraard ben je niet verplicht om hierin mee te stappen,” legt schepen Jans uit.

“Hoplr biedt heel wat voordelen in deze coronacrisis. De versterkte maatregelen die de overheid nam, leidde tot minder sociaal contact en meer thuisisolatie of in sommige gevallen zelfs quarantaine. Het zijn daarom moeilijke tijden voor ieder onder ons. Via Hoplr kunnen buren makkelijk en zonder risico contact houden met elkaar. Zowat alle openbare besturen die Hoplr reeds gebruiken (o.a. Brugge, Mechelen, Antwerpen) communiceren hun coronamaatregelen via Hoplr”, aldus Jans.

Uiteindelijk moet Hoplr buren ook vooral offline dichter bij elkaar brengen. “Het is de bedoeling dat online contacten de drempel zullen verlagen om mekaar uiteindelijk ook in het échte leven te gaan ontmoeten. Zo kan je je buren wat beter leren kennen. Als je bijvoorbeeld een boormachine of ladder nodig hebt, kan je dit op Hoplr plaatsen. Maar evenzeer bij een weggelopen huisdier of als je op zoek bent naar een babysit, is Hoplr een geschikt instrument. Vanzelfsprekend is het aspect van fysieke contact waar het buurtplatform in kan uitmonden op dit moment totaal niet aan de orde maar het toont wel aan dat de mogelijkheden heel gevarieerd zijn”, aldus Lies Jans.

Het proefproject dat eind vorig jaar werd opgestart in Kermt, Runkst-Centrum, Kuringen-Centrum en Banneux miste haar doel alvast niet. Het merendeel van de berichten heeft te maken met hulp aanbieden, informatie delen, diensten zoeken en ook ontmoeting genereren. “Behalve dat laatste is dat allemaal perfect bruikbaar in de huidige uitzonderlijke situatie. Door de Hasselaar op vlak van sociaal contact te ondersteunen, hopen we zo ons steentje bij te dragen in deze immense crisis. We doen hiermee onze naam als sociaalste gemeente van Vlaanderen alle eer aan”, besluit Jans.

Het systeem werkt volledig conform de Europese GDPR privacywetgeving en hanteert de WCAG 2.1 normen voor mensen met een beperking. Het stadsbestuur voorziet 23 000,00 euro voor deze stadsbrede uitrol.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is