Een vlot en veilig verkeer voor iedereen

Door Lies Jans op 2 oktober 2018, over deze onderwerpen: De Lijn, Fietsbeleid, Hasselt, Limburg, Mobiliteit, Verkiezingen

Hasselt groeit. En dat is een goede zaak. Een stad laten groeien doe je echter niet alleen door appartementen te bouwen. Er zijn heel wat facetten die moeten ‘meegroeien’ om die groei tot een succes te maken. In de eerste plaats moet de verkeersinfrastructuur op maat zijn. Extra bewoning brengt extra volk met zich mee. Die bewoners moeten natuurlijk vlot van en naar hun bestemming geraken. Daarnaast heb je nog de vele toeristen en shoppers die onze stad willen bezoeken. Ook zij moeten vlot op hun bestemming geraken. Jammer genoeg is dat nu niet het geval. We staan voortdurend stil op zowel de grote als de kleine ring.

Dynamisch verkeersmanagementsysteem

Het dynamisch verkeersmanagementsysteem dat al in 2013 door de N-VA werd gevraagd, is nu uiteindelijk operationeel. Dat zou de verkeersdruk al moeten verlichten. We moeten dit systeem echter optimaal gebruiken en benutten. De vele mogelijkheden die dit biedt, moeten maximaal worden ingezet. De mogelijkheden van smart mobility worden hier optimaal op toegepast.

Juist vervoermiddel op de juiste plaats

Verder willen wij het fileprobleem aanpakken door op verschillende vervoermiddelen tegelijk in te zetten. Voor N-VA Hasselt moeten alle vervoermiddelen een juiste plaats krijgen in het verkeer. Daarom willen wij netwerken uitbouwen voor zowel de fiets, de auto als het openbaar vervoer. We zoeken daarbij steeds naar het beste vervoersmiddel voor de specifieke omgeving. Concreet wil dit zeggen dat er in ons kleine stadscentrum met een diameter van nog geen 900 meter geen bussen moeten rijden. De bussen willen we in onze deelgemeenten en aan de randparkings zien rondrijden. Ook auto’s moeten zoveel mogelijk buiten de kleine ring gehouden worden. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen auto’s meer binnen mogen in het stadscentrum. De binnenstad is autoluw tijdens de winkeluren en de auto is welkom in de binnenstad na de openingsuren. Daarbij voorzien we een ruim aanbod aan volwaardige alternatieven, zoals: MobiPunten (een fysieke herkenbare plaats waar de verschillende mobiliteitsfuncties op buurtniveau worden samengebracht. Een halte voor openbaar vervoer wordt gecombineerd met een autodeelplaats, een fietsenstalling, lockers, e.d., maar evenzeer met een postbus, infobord, WIFI, enzovoort).

Optimale infrastructuur

Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, moeten we ervoor zorgen dat de omstandigheden voor de fietsers optimaal zijn. Een eerste vereiste daarvoor is: optimale infrastructuur. Geen 101 kleine lapmiddeltjes hier en daar zonder enige samenhang. Neen, ons beleid begint bij de basis. Perfecte fietspaden, goed uitgeruste fietsenstallingen voor alle soorten fietsen, veilige verkeersbermen, invoer van fietsgeleidingslijnen, e.d. Kortom: we maken het leven van de fietser gemakkelijk. Fietsen in onze stad moet geen strijd zijn, maar een plezier. Niet alleen in het centrum maar ook naar én in de wijken en deelgemeenten. Hetzelfde credo spreken we uit over de voetgangers. Gedaan met gebroken enkels door te struikelen over losliggende tegels, gedaan met gladde stenen, gedaan met putten. Wandelen in en naar de stad moet geen hindernissenparcours zijn, maar een plezier. We maken het ook interessanter om de auto aan de kant te laten staan en zetten daarvoor vol in op de uitbouw van ons trage wegennetwerk. Dat zijn kleine verbindingswegen voor niet-gemotoriseerd vervoer. Ideaal voor snelle verbindingen naar school, jeugdbeweging of sportclub. En veilig!

Veilig verkeer: altijd en overal

Bij het woon-schoolverkeer ligt er in Hasselt nog een ongelooflijk grote winstmarge. Nog te veel mensen nemen de auto naar school. Met de huidige onveilige verkeerssituatie is dat nog niet eens zo onlogisch. Maar daardoor staan we ’s morgens en ’s avonds wel stil. N-VA Hasselt rolt de app ‘Route2School’ uit. Daarmee wordt de veiligste route van en naar school in kaart gebracht. Op maat van de gebruiker. Bovendien kan die zelf eenvoudig probleemsituaties aankaarten waardoor wij snel en kort op de bal kunnen spelen. Via een automatisch puntensysteem belonen we ook scholieren die te voet of met de fiets naar school komen. Dat moet hen stimuleren om ook hun vrienden op de fiets te krijgen. Zo worden fietsers de baas van en naar school en in de omgeving rond de scholen. Verder werken we een allesomvattend actieplan rond verkeersveiligheid uit zodat ook onze stad het SAVE-charter behaalt.

Onderhoud

Zodra een optimale infrastructuur een feit is, dient deze natuurlijk goed onderhouden te worden. Het groen langs wegen moet er zijn, maar mag uiteraard geen hinder voor de veiligheid zijn. Dat wordt door ons onderhoudsteam nauwlettend in de gaten gehouden. In noodsituaties - zoals overvloedige sneeuwval - zetten we vrijwilligers of leefloners in om een handje toe te steken. Zo houden we onze infrastructuur in topvorm.

Minder mobiel?

Iedereen moet een goed alternatief voor de wagen krijgen. Zeker diegenen die minder mobiel zijn. We zetten optimaal in om onze bushaltes over heel Hasselt, ook - en vooral - in onze deelgemeenten, toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Verder bieden we alternatieven van vervoer op maat aan. We mobiliseren vrijwilligers om mensen met een beperking te assisteren.

Doordacht parkeerbeleid, geen pestbeleid

Het huidige parkeerbeleid wordt terecht meteen geassocieerd met parkeergeld. De nieuwe parkeermeters kregen een prominente plaats in ons stadsbeeld. N-VA Hasselt gaat voor een doordacht parkeerbeleid zonder daarmee de inwoners én hun bezoekers te pesten. Daarom zullen wij het huidige parkeerbeleid herzien. Hiervoor gaan we niet alleen rond de tafel zitten met de inwoners. We luisteren ook naar hen én houden rekening met hun opmerkingen. Parkeergeld mag voor ons immers niet gezien worden als een extra belasting om de zotte kosten van de stad te dragen. Parkeergeld is één van de middelen om de mobiliteitsknoop mee te ontwarren. Zo willen we een parkeerreglement op maat uitwerken. Wijk per wijk bekijken we de verkeerssituatie en komen we uiteindelijk tot wijkcirculatieplannen. Deze wijkcirculatieplannen zijn cruciaal bij de aanpak van het sluipverkeer. Handhaving en toezicht zijn daarbij belangrijke ingrediënten maar we willen vooral een volwaardig alternatief voor de wagen creëren. Het potentieel van onze randparkings wordt in Hasselt nog veel te weinig benut. Die gaan we optimaal uitbouwen als vervoersknooppunten. Op die Mobipunten voorzien we ook stadsdistributie en een boodschappendepot. Maar ‘auto’ is geen scheldwoord. Iedereen heeft de auto nodig. De ene al wat meer dan de andere. Daarom stimuleren we autodelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is