Eind dit jaar dagopvang voor personen met jongdementie in Hasselt

Door Lies Jans op 2 juli 2020, over deze onderwerpen: Hasselt

Het stadsbestuur van Hasselt zet de deur open voor een dagopvang voor personen met jongdementie. Daarvoor keurde ze een huurovereenkomst goed voor de organisatie van een centrum voor dagopvang. De vzw FERM Thuiszorg gaat nu een erkenningsaanvraag indienen. “Als alles volgens plan verloopt, kan deze dagopvang eind dit jaar worden opgestart. Dit project past perfect in ons bestuursakkoord waarin we streven naar een dementievriendelijke stad,” aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA). “Meteen een belangrijke ondersteuning voor mantelzorgers, zeker na de moeilijke periode van de lockdown”, reageert vzw Ferm Thuiszorg tevreden.

Ferm Thuiszorg zal de dagopvang organiseren in een appartement van de stad Hasselt. De ondertekening van de huurovereenkomst is meteen het startschot voor een betekenisvolle samenwerking ten dienste van zorgafhankelijke Hasselaren en hun mantelzorgers.

“De dagopvang zal een bijzondere aandacht besteden aan personen met jongdementie. Dat is uniek in Limburg. Er zijn wel verschillende centra voor dagopvang in onze provincie maar geen enkele richt zich specifiek op deze doelgroep. Dit project kadert in ons bestuursakkoord waar we ijveren om van Hasselt een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijke stad te maken,” legt schepen Jans uit.

“Er zal voorzien worden in kleinschalige opvang door deskundige verzorgenden. In een huiselijke omgeving zullen de zorgbehoevenden kunnen genieten van een zinvolle dagbesteding, deugddoende babbels en een luisterend oor. We geven zo ook ademruimte aan de mantelzorgers die hiermee wat ontlast wordt. De mantelzorger kan er zo immers even tussenuit of werk en zorg beter combineren, goed wetende dat de persoon met jongdementie in professionele handen is”, vult vzw Ferm Thuiszorg aan. 

“Er zal ook kennis worden uitgewisseld met het expertisecentrum dementie en de expert dementie van HogeVijf. Met ons dienstverleningsaanbod vanuit HogeVijf en de samenwerking met externe partners streven we in onze stad naar een zorgcontinuüm. Deze schakel ontbrak nog en kan dus toegevoegd worden binnen de zorgketting”, is Lies Jans erg tevreden over deze nieuwe stap.

In Hasselt woonden er twee jaar geleden 1723 personen met dementie. Dat aantal zal tegen 2035 stijgen naar 2650, een stijging met 53,8%. Specifieke cijfers voor jongdementie in Hasselt zijn niet beschikbaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is