Stad Hasselt ondertekent charter 'Gezonde gemeente'

Door Lies Jans op 11 oktober 2019, over deze onderwerpen: Hasselt, Welzijn

‘De week van de veerkracht’, die plaatsvindt van 1 tot 13 oktober heeft onder meer tot doel om de internationale dag van de geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen. De stad Hasselt greep deze dag, die jaarlijks plaatsvindt op 10 oktober aan, om het charter gezonde gemeente te ondertekenen.
“Met deze ondertekening bevestigen we als stadsbestuur uitdrukkelijk onze wil om in te zetten op de (preventieve) gezondheid van alle Hasselaren.”, verduidelijkt schepen Lies Jans

“Één deel van het opzet van het charter is om de Hasselaren te informeren en sensibiliseren. Maar het gaat verder dan dat, dit stadsbestuur wil ook concrete acties en doelstellingen realiseren. Hiervoor werken we samen met verschillende partners. Zo ondersteunt LOGO Limburg bijvoorbeeld lokale besturen op praktisch vlak.”, vervolgt schepen Jans

“We zetten volop in op verschillende concrete projecten. Zo is het onder andere de intentie om van Hasselt een hartveilige stad te maken, met AED- toestellen (defibrillatoren) op openbare plaatsen en vormingssessies rond het gebruik ervan. Ook voor de toenemende problematiek van gamen en gokken hebben we als stadbestuur specifiek aandacht. Hierin is het CAD een belangrijke partner.”, aldus Lies Jans.

“Bedoeling van alle acties en maatregelen is in de eerste plaats om iedereen gelijke kansen te geven op kwalitatieve (preventieve) gezondheidszorg, en dat engagement willen we als stadsbestuur benadrukken met de ondertekening van het charter.”, besluit schepen Jans

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is