Hasselt pakt gok- en gameverslaving aan

Door Lies Jans op 22 juli 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

In het nieuwe plan van aanpak rond verslavingsproblematieken zal de stad Hasselt ook oog hebben voor de toenemende problemen rond gokken en gamen. “Uit onze nauwe samenwerking met het CAD bleek dat er nood was aan een specifieke benadering van dit thema. We richten ons daarvoor op ouders, scholen en welzijnswerkers”, legt schepen van de Hasselaar Lies Jans uit.

 

Het stadsbestuur ontwikkelde een globaal plan rond verslavingsproblematieken. Daarvan werden nu enkele concrete acties uitgerold. Opvallend is de bijzondere aandacht die er gaat naar gamen en gokken. “De problemen rond deze vormen van verslaving steken meer en meer de kop op. Dan kunnen we maar beter kort op de bal spelen. Dat doen we door infoavonden voor ouders te organiseren. Maar evenzeer zullen we de scholen betrekken. Zij krijgen het lespakket ‘De vlucht naar avatar’ ter waarde van 225 euro. Dat zal door de stad worden aangekocht. Hiermee kunnen ze aan de slag. Ook de welzijnswerkers van ons OCMW en andere eerstelijns welzijnswerkers in Hasselt zullen een specifieke opleiding krijgen rond gamen en gokken. Hiermee willen we vat krijgen op deze opkomende vorm van verslaving”, legt schepen Lies Jans de nood aan dergelijke acties uit.

 

“Maar het plan rond verslavingen richt zich natuurlijk niet enkel op dat aspect. Alcohol en drugs blijven onze grootste aandachtspunten. Uit cijfers van zowel de hulpverlening als de politie blijkt immers dat er een toegenomen problematiek is zowel op gebied van middelengebruik als op gebied van alcoholgebruik. Daarom zullen we onder meer bestaande preventiecampagnes promoten. Daarbij richten we ons in het bijzonder op kwetsbare groepen. De drugsproblematiek zal zowel op repressieve als op preventieve wijze worden aangepakt”, schetst Jans de algemene lijnen binnen het globaal plan.

 

Tijdens evenementen zal er bijvoorbeeld specifieke aandacht besteed worden aan sensibilisering rond alcohol-  en druggebruik. “Via een kleursysteem van polsbandjes zullen we duidelijk maken wie er nog minderjarig is. Een rood bandje is voor een -16-jarige, een oranje bandje voor iemand tussen 16 en 18 jaar en een meerderjarige krijgt een groen bandje. Zo weten de barmensen wat ze mogen serveren en wat niet. We combineren dat met een ‘barbriefing’ waarbij we dit systeem toelichten aan de betrokken medewerkers”, besluit Lies Jans.

 

Alle acties werden in nauw overleg met CAD Limburg uitgewerkt. In een eerste fase zitten de projecten die nog in 2019 zullen worden uitgevoerd. In totaal voorziet de stad hiervoor 5 000 euro. In januari van volgend jaar zal dan het uitgebreide plan van start gaan. Dat loopt over de volledige bestuursperiode.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is