Hasselt verfijnt sociaal woonbeleid

Door Lies Jans op 22 juni 2020, over deze onderwerpen: Hasselt

De stad Hasselt bepaalt drie grote doelgroepen die vanaf nu voorrang krijgen op de sociale huurwoningmarkt. Voortaan hebben ouderen, personen zonder netwerk en personen met een beperking een streepje voor bij hun zoektocht naar een sociale huurwoning. “Deze actualisatie van het toewijzingsreglement richt zich specifiek op de lokale noden. Zo we vullen de autonomie die Vlaanderen ons geeft optimaal in”, aldus schepen van sociaal woonbeleid Lies Jans.

“Binnen de door de Vlaamse Overheid opgelegde krijtlijnen voor de verhuring van sociale huurwoningen leggen we zo onze eigen accenten, specifiek gericht op de Hasseltse situatie”, legt schepen van de Hasselaar Lies Jans uit. “De Vlaamse Regering legt voor de toewijzing van sociale huurwoningen meer verantwoordelijkheid en autonomie bij de sociale huurvestigingsmaatschappijen en de lokale besturen. Dat is een goede zaak aangezien het lokaal beleid natuurlijk het beste zicht heeft op de noden van haar inwoners.”

Om nu zo’n woonbeleid op maat te realiseren duidde de Vlaamse Regering de lokale besturen aan als regisseur van het lokaal woonbeleid. Met die verantwoordelijkheid ging schepen van sociaal woonbeleid Lies Jans meteen aan de slag. “Een essentieel element in een woonbeleid op maat is de regeling inzake de toewijzing van sociale huurwoningen. Daarom actualiseerden we ons toewijzingsreglement op maat van de noden die er in Hasselt zijn. Dit actualisatie kwam tot stand na intensief overleg tussen de stad Hasselt, het OCMW en de verschillende huisvestingsactoren. We bepaalden drie grote doelgroepen die voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning: ouderen, personen zonder netwerk en personen met een beperking.”

In Hasselt waren er in september van vorig jaar 2020 sociale huurwoningen beschikbaar, verdeeld over de vier huisvestingsactoren. Daartegenover stonden 6320 kandidaten voor zo’n woning, waarvan 3685 Hasselaren. Deze cijfers dienen wel enigszins genuanceerd te worden aangezien kandidaten zich bij verschillende huisvestingsactoren inschrijven. In deze cijfers zitten dus heel wat dubbele inschrijvingen.

“Het blijft echter duidelijk dat er ook in Hasselt – net als in de rest van Vlaanderen – heel wat mensen wachten op een sociale huurwoning. Dankzij de instrumenten die Vlaanderen ons nu in handen geeft, kunnen we de beschikbare woningen nog doelgerichter toewijzen. Na een grondige bevraging van de welzijnsactoren kwamen we uit op drie grote doelgroepen. Voor een deel van het totale beschikbare patrimonium krijgen zij vanaf nu voorrang. Let wel: ook de personen uit deze specifieke doelgroepen moeten nog aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is niet zo dat zij de facto voorrang krijgen op de anderen. We blijven waken op een goed evenwicht tussen de toewijzing aan personen uit de doelgroepen én de personen die niet tot deze doelgroepen behoren. Hiermee willen we de sociale woningen nog beter bij die personen krijgen die er het meeste nood aan heeft”, besluit Lies Jans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is