Jessa, PXL en stad verstevigen partnerschap in Hasselt Zorgstad

Door Lies Jans op 6 juli 2020, over deze onderwerpen: Hasselt

Met een vernieuwde overeenkomst tussen de stad Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL wordt de werking van Hasselt Zorgstad gegarandeerd. “We zijn de komende zes jaar verzekerd van een nauwe samenwerking tussen de drie sterke partners. We zullen focussen op de doelstellingen zoals we die geformuleerd hebben in ons bestuursakkoord,” aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans.

Hasselt Zorgstad is een samenwerking tussen de stad Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en de Hogeschool PXL. Doelstelling is om zorgverleners, zorgorganisaties, overheid, kennisinstellingen, bedrijven en burgers te verbinden rond zorgthema’s. Mensen en projecten worden aan mekaar gekoppeld via netwerking met als doel de creatie van een efficiënte zorgstad. Het uitgangspunt? Hoe meer samenwerking, hoe beter de zorg. De nieuwe overeenkomst loopt tot eind 2025. “Als stad zijn we erg tevreden dat deze succesvolle netwerkorganisatie wordt verdergezet. We stellen één coördinerend personeelslid ter beschikking. In het verleden werden er al heel wat sterke projecten op poten gezet. Daar werken we op verder. We focussen daarbij op de doelstellingen uit ons bestuursakkoord. Ik denk dan aan ‘Hasselt, hartveilige stad’, ‘Hasselt, dementievriendelijke stad’ en ‘Hasselt, toegankelijke stad’. Onze partners Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL zijn ideaal geplaatst om naar concrete resultaten toe te werken binnen de gestructureerde visie van de stad”, aldus schepen Lies Jans.

De PXL concretiseert haar partnerschap nog duidelijker in deze Hasselt Zorgstad 3.0. “Vanuit onze verschillende diensten stellen we op de momenten dat dat nodig is een personeelslid ter beschikking, zowel voor de praktische uitwerking van activiteiten als bij het leveren van expertise. Zo zullen we actief deelnemen aan onderzoeksprojecten. We willen hier ook onze opleiding Verpleegkunde, waar momenteel veel nood aan is, in de kijker zetten. Met vernieuwende projecten willen we de zorgsector aantrekkelijker maken bij het grote publiek. Verder zal onze infrastructuur gebruikt worden voor de bijeenkomsten”, legt Ben Lambrechts, directeur van PXL de bijdrage van zijn school uit.

Ook het Jessa Ziekenhuis gooit haar knowhow in de strijd. “Wij brengen onze expertise in en helpen mee met de uitwerking van de bijeenkomsten van Hasselt Zorgstad. We zijn erg tevreden met de samenwerking uit het verleden dus hopen op die weg verder te gaan,” aldus dokter Yves Breysem, directeur van het Jessa Ziekenhuis.

De eerste activiteit op de agenda is een webinar over uitstelgedrag met betrekking tot cardiologie naar aanleiding van de coronacrisis. “Heel wat mensen hebben hun doktersbezoek uitgesteld. Wat zijn daar de gevolgen van? Welke impact heeft dat op ons zorgstelsel? Daarmee gaan we aan de slag,” leggen de verschillende partners hun volgende initiatief uit. De nieuwe X-avond, zoals de netwerkmomenten van Hasselt Zorgstad heten, op donderdag 26 november zal handelen over dementie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is