Langverwachte decreet Gemeentewegen ingediend

Door Lies Jans op 13 februari 2019, over deze onderwerpen: Fietsbeleid, Mobiliteit, Trage Wegen

BRUSSEL – De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben het langverwachte Decreet Gemeentewegen officieel ingediend.   “Dit nieuwe decreet reikt de gemeenten eenvoudige instrumenten aan om een netwerk rond gemeentewegen uit te bouwen. Absurde situatie en onzinnige juridische procedureslagen moeten verleden tijd zijn” , aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans, die al sinds 2009 aan dit dossier trekt.

De Vlaamse meerderheidspartijen bereikten een akkoord over een Voorstel van Decreet ‘Gemeentewegen’. Eindelijk. Want de vraag naar nieuwe, duidelijke regelgeving rond de befaamde Trage Wegen gaat al meer dan 15 jaar mee. Daar bieden N-VA, CD&V en Open VLD nu een antwoord op.  “Met dit nieuwe decreet voeren we op initiatief van het parlement een belangrijk element van het regeerakkoord uit, waar veel vraag naar was uit het veld. De drie meerderheidspartijen vonden elkaar in dit goed onderbouwd én breed gedragen document. Want op weg naar dit decreet werden ook alle belangenverenigingen betrokken. Zij mochten meermaals hun bekommernissen uiten en uiteindelijk zijn we tot een evenwichtig resultaat gekomen”, toont Lies Jans zich tevreden dat na jarenlang werk het decreet rond is.

Alle gemeentewegen

“Dit decreet borduurt verder op de conceptnota die in 2016 al door het parlement werd besproken en biedt een oplossing voor tal van problemen op het terrein. Zo moeten absurde situaties, waarbij bijvoorbeeld een voetweg door een speelplaats van een school loopt verleden tijd zijn, net als onzinnige juridische procedureslagen. Dit decreet voorziet in eenvoudige en geïntegreerde procedures. We geven daarvoor een belangrijke rol en een sterk mandaat aan de gemeenten”,  vult mede-indiener Lode Ceyssens (CD&V) aan.

“Het behoud en het openstellen van bestaande en nieuwe wegen is het uitgangspunt. Het decreet beperkt zich ook niet enkel tot trage wegen maar behelst alle gemeentewegen. Daardoor biedt het de gemeenten de kans om via duidelijke procedures een écht netwerk van gemeentewegen uit te bouwen en zo een duurzaam mobiliteitsbeleid uit te werken”,  aldus Marino Keulen (Open VLD) over het belang van dit decreet voor de lokale overheden. 

Belang

“Doorsteken en verbindingen voor voetgangers en fietsers worden alsmaar belangrijker. Dankzij de herwaardering van verschillende soorten trage wegen ontstaan er nieuwe, efficiëntere verbindingen. Zo komen er veiligere verbindingen naar de school, sportclub of bibliotheek. Dat komt de verkeersveiligheid ook ten goede. Dat kan dan weer een stimulans zijn voor het fiets- en wandelverkeer. Zo hopen we dat dit decreet een rechtstreekse impact zal hebben op het dagelijkse leven” , besluit Jans.


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is