Lies Jans op plaats twee gemeenteraadslijst

Door Lies Jans op 18 juni 2018, over deze onderwerpen: Hasselt, Verkiezingen

HASSELT – Vlaams volksvertegenwoordiger en Hasselts gemeenteraadslid Lies Jans staat op de tweede plaats bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Vanop deze plek wil ze kandidaat-burgemeester Steven Vandeput en de sterke Hasseltse kandidatenlijst steunen. De thema’s mobiliteit en welzijn blijven haar specialiteiten.

 

Lies Jans is samen met minister Steven Vandeput de meest ervaren politicus op de kandidatenlijst van N-VA Hasselt voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2006 werd ze verkozen voor de provincieraad. Van daaruit schoof ze in 2009 door naar het Vlaams Parlement waar ze tot op vandaag onafgebroken zetelt. Sinds 2014 is Jans ook voorzitter van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Verder is ze al negen jaar lid van de Commissie Welzijn, Gezin en Volksgezondheid. In 2012 werd Jans vlot verkozen voor de Hasseltse gemeenteraad. Daarin behartigde ze vooral de thema’s die ze ook op Vlaams niveau onder de arm neemt: mobiliteit en welzijn in het algemeen. Verkeersveiligheid, fietsbeleid en kinderopvang in het bijzonder.

 

“Hasselt heeft nood aan verandering. Dat heeft onze sterke ploeg de afgelopen zes jaar in de gemeenteraad van dichtbij kunnen vaststellen. Ook die vorige periode deden we al heel wat constructieve voorstellen in de hoop om dit falende bestuur wat bij te sturen en de Hasselaar toch een beetje te helpen. Dat lukte, maar met wisselend succes. Het huidige stadsbestuur was immers meer geneigd onze voorstellen weg te stemmen. Niet omdat ze slecht waren - in tegendeel - maar enkel omdat ze van de N-VA kwamen. Hopelijk kunnen we vanaf 2019 wél volledig het beleid zelf bepalen. Het is nodig want als die bestuur zo mag verder doen, rijden ze de huidige én de komende generaties Hasselaren regelrecht naar de afgrond.”

 

Lies Jans gooide ook al haar ervaring in de strijd bij de samenstelling van het programma dat N-VA Hasselt voorstelde. “Het is een duidelijk en krachtig programma met drie basispijlers: Veilig, Verantwoord en Vlaams. Daar hangen we ons volledige beleid aan op. We zullen onze visie de komende maanden aan de Hasselaar uitleggen.”

 

Sterke lijst

 

Dat programma wil de N-VA uitvoeren door met een sterke lijst naar de Hasselaar te stappen. Een mix van jong talent en bakken ervaring. Lijsttrekker is Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput. Hij voerde ook al in 2012 de Hasseltse N-VA-lijst aan. Op plaats twee staat met Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans een vrouw met meer dan tien jaar actieve politieke ervaring op de lijst. Lijstduwer is advocaat Guido Fissette. Hij is mede-oprichter van N-VA Hasselt en zetelt momenteel in de gemeente- en politieraad. Jonge ondernemer en gemeenteraadslid Rik Dehollogne wordt voor zijn sterk werk de afgelopen zes jaar beloond met de derde plaats. Achter hem staat nieuwkomer Pinar Akbas, een vrijgevochten verpleegster met Turkse roots. De top 5 wordt vervolledigd door Jan Wouters die zich de voorbije zes jaar opwierp als een erg sterk gemeenteraadslid. Voorts is Bjarni Kwiecien met zijn 18 jaar de benjamin van de lijst, Marcella Droogmans (79) is onze nestor. Ook de rest van de lijst bevat sterke persoonlijkheden. Allemaal fiere Hasselaars die zich achter het project van de N-VA scharen. Het is immers hoog tijd voor verandering in onze prachtige stad. De N-VA is ervan overtuigd dat ze dit kan bereiken met deze 41 krachtige Hasselaars.

 

 

1. Steven Vandeput

2. Lies Jans

3. Rik Dehollogne

4. Pinar Akbas

5. Jan Wouters

6. Joske Dybajlo-Dexters

7. Bert Lambrechts

8. Dymfna Meynen

9. Anne Caelen

10. Lut Creemers

11. Silvie Nickmans

12. Kenny Bloemen

13. Sven Boeckx

14. Dirk Sweron

15. Marc Roppe

16. Sophie Persoons

17. Peter Briers

18. Bjarni Kwiecien

19. Gino Vandenborne

20. Luc Oreye

21. Axelle Nulens

22. Jolien Drijkoningen

23. Toby Moors

24. Nick Vliegen

25. Pieter Peumans

26. Katrien Leen

27. Shakila Kismat

28. Serge Delvaux

29. Josiane Smeets

30. Goedele Sohl

31. Sylvia Feytons

32. Fabio De Giorgi

33. Katleen Vos

34. Roos Seys

35. Mark Leppens

36. Imelda Beens

37. Vera Fissette

38. Patrick Degryse

39. Marcella De Bruyn -Droogmans

40. Marc Collett

41. Guido Fissette

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is