Limburg beleeft economische hoogdagen

Door Lies Jans op 16 juni 2017, over deze onderwerpen: Limburg

De kloof inzake werkloosheid met het Vlaams gemiddelde is volledig gedicht. Dit is nooit meer gebeurd sinds de sluiting van de mijnen! Zowel in Limburg als in Vlaanderen bedraagt de werkloosheidsgraad nu 6,7%. Na de sluiting van Ford Genk lag de werkloosheidsgraad in Limburg nog 1,1 procentpunt hoger dan die in Vlaanderen. Op 2,5 jaar tijd heeft de Limburgse economie een indrukwekkende remonte gepresteerd! Ook voor de hertewerkstelling van de Ford-arbeiders is er intussen al goed werk geleverd: 77% van hen heeft ander werk gevonden of is vrijgesteld.

LRM-campus en Ford-site

Met SALK blijven we keihard verder werken om het economisch weefsel van Limburg structureel te versterken, zodat Limburg het ook goed kan blijven doen in periodes van laagconjunctuur. Vandaag heeft de Taskforce beslist over 2 indrukwekkende economische projecten:

Er komt een hypermoderne campus "slimme maakindustrie" op de Thor-site in Genk, door initiatiefnemers LRM, stad Genk en de KU Leuven. Die campus is complementair aan en versterkt de reeds uitgevoerde of aan de gang zijnde SALK-investeringen op diezelfde Thor-site: de T2-campus, EnergyVille, IncubaThor etc.
De terreinen van de Ford-site krijgen ook een nieuwe toekomst. De procedure voor de toewijzing van deze terreinen zit nu in de finale fase, met nog 1 grote private logistieke speler in de laatste ronde. De Vlaamse regering zal zich hierover nog vóór het zomerreces definitief uitspreken.

 

Met deze dubbelslag realiseren we twee vliegen in één klap voor Limburg: een groot privaat logistiek project komt op een daarvoor ideaal gelegen locatie die tri-modaal ontsloten is (Albertkanaal, spoorontsluiting en autosnelwegen). Tegelijk komt er een gloednieuwe campus voor innovatieve maakindustrie op de Thor-site, die gerealiseerd zal worden door publieke spelers LRM, stad Genk en de KU Leuven, met als doel het helpen ontstaan van extra private tewerkstelling in de economie van de toekomst, industrie 4.0.

Vlaams Parlement wordt betrokken bij de Noord-Zuid-verbinding

De Vlaamse Regering heeft ook enkele belangrijke beslissingen genomen om het project voor de Noord-Zuid-verbinding in Limburg opnieuw op gang te trekken:

Eerder was al beslist om de N-Z te realiseren via het nieuwe decreet complexe projecten. Daarmee garanderen we voldoende inspraak van alle betrokkenen en stakeholders in het hele totstandkomingsproces.
Vandaag kunnen we het voornemen aankondigen dat de startbeslissing, de eerste belangrijke stap in dit complex project, in september genomen zal worden.
Er is bovendien beslist om de N-Z te realiseren via parlementaire weg. Gezien het uitzonderlijke maatschappelijke belang van deze verbinding en de lange geschiedenis van de problematiek, zal de Vlaamse Regering, in samenspraak met het parlement, de vervolgstappen in dit complex project realiseren via een voorkeurdecreet en een projectdecreet. Op deze manier geven we meer rechtszekerheid aan de genomen beslissingen.
Intussen blijft de Vlaamse Regering ook volop investeren in allerlei maatregelen die de doorstroming op de tijdelijke doortocht-route moeten helpen verbeteren. Minister Weyts heeft de Taskforce toelichting gegeven bij alle maatregelen die op korte termijn genomen zullen worden alsook de maatregelen die nog verder bestudeerd worden.

 

Duaal leren

Dit schooljaar waren er in Limburg al 6 scholen gestart met een pilootstudierichting duaal leren, in totaal 7 pilootstudierichtingen. Onder impuls van ministers Crevits en Muyters hebben de Vlaamse administraties Onderwijs en Werk voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 een voorstel uitgewerkt waarbij er in totaal 14 bijkomende pilootstudierichtingen aangeboden zullen worden.

Op de SALK Taksforce hebben de Limburgse werkgeversorganisaties ook toegezegd dat ze extra inspanningen zullen leveren om hun bedrijven mee in te schakelen om de ambities van de Vlaamse Regering inzake duaal leren te helpen realiseren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is