Minister Vandeurzen gaat niet in op vraag om mogelijke vermarkting van overheidssubsidies te onderzoeken

Door Lies Jans op 4 april 2019, over deze onderwerpen: Ouderenzorg, Welzijn

“Spit dit verder uit en kom te weten of deze verhalen effectief waar zijn.” Dat was de oproep die Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans (N-VA) aan minister van welzijn Jo Vandeurzen deed naar aanleiding van de berichten rond de verkoop van RVT-erkenningen. 

Het Woonzorgcentrum Anemoon in Strombeek-Bever (deelgemeente van Grimbergen) werd failliet verklaard. In de weken voor het faillissement zocht de eigenaar van desbetreffend woonzorgcentrum naar een overnemer. Een directeur van een ander woonzorgcentrum in Grimbergen is formeel: hij werd door de eigenaar benaderd om een voorstel te doen voor de overname van de RVT-erkenningen. Dit bleek niet de eerste keer te zijn, eerder werd hij al benaderd uit Frankrijk, waarbij hij een bod had ontvangen van 15.000 tot 20.000 euro voor elke RVT-erkenning die hij wilde verkopen.

Hierover wilde Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans (N-VA) duidelijkheid van bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V). “Het vermarkten van overheidssubsidies die dienen voor de zwaarst zorgbehoevenden onder ons is natuurlijk een  uiterst verwerpelijke praktijk. Het kan absoluut niet dat de Vlaamse subsidies om zorg te bieden aan de zwaar hulpbehoevenden in de woonzorgcentra zomaar verkocht worden aan de hoogst biedende. Die erkenningen komen toe aan de woonzorgcentra die de hoogste nood kennen, en dus over de laagste RVT-dekkingsgraad beschikken”, aldus Jans.

De minister gaf alweer een erg omslachtig antwoord waaruit geconcludeerd kon worden dat dergelijke praktijken niet toegestaan zijn en niet kunnen. “Dat dit niet is toegestaan, stelt me slechts deels gerust. Er is een verschil tussen niet kunnen en niet gebeuren. Sta me toe er ernstig aan te twijfelen dat dit in de praktijk ook niet zou gebeuren. Want waar rook is, is meestal vuur.”

Daarom deed Jans een duidelijke oproep naar de minister. “Voer een uitgebreid onderzoek. Spit dit uit en kom te weten of deze verhalen effectief waar zijn. Ofwel zijn het cowboy-verhalen - en laten we dat hopen - ofwel is er effectief iets mis.” Maar de minister bleef vaag in zijn antwoord. “Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag naar onderzoek. Dat is te betreuren want de signalen komen niet alleen uit de sector van de ouderenzorg maar nu blijkbaar ook al uit de sector van de kinderopvang.”

Jans zal hierover terugkoppelen met haar collega Peter Persyn die het nieuwe woonzorgdecreet opvolgt. “In dat nieuwe decreet zitten elementen om de financiële kwaliteit en transparantie van woonzorgcentra beter te kunnen beheersen en controleren. Maar we zullen wel grondig moeten bekijken of we hiermee een oplossing kunnen bieden aan de gesignaleerde problemen rond het vermarkten van overheidssubsidies”, aldus Persyn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is