Minister Weyts blijft doorwerken aan doorstroming Noord-Zuidverbinding

Door Lies Jans op 13 mei 2017, over deze onderwerpen: Limburg, Mobiliteit

BRUSSEL – De Raad van State vernietigde zoals verwacht het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van de Noord-Zuidverbinding. Daarmee werd het advies dat de auditeur eerder al formuleerde gevolgd. “Een verrassing is dit niet. Daarom werkte onze minister Weyts al die tijd keihard door aan de realisatie van de tijdelijke maatregelen. Die zullen de doorstroming al een heel stuk verbeteren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans (N-VA).

 

 

“Minister Weyts werkt op korte termijn aan een betere doorstroming en dus een vermindering van de files. Voor een definitieve oplossing voor de Noord-Zuidverbinding moet minister Schauvliege nu wel met een juridisch sluitende oplossing komen. Wij hopen alvast dat de CD&V-minister ondertussen de nodige scenario’s in verband met het decreet complexe projecten heeft onderzocht en dat ze met een concreet en haalbaar voorstel komt”, aldus Jans.

 

“Alle procedures die op de bureau van minister Schauvliege liggen heeft onze minister Weyts er echter niet van weerhouden om binnen zijn bevoegdheid maatregelen te nemen die de doorstroming op de Noord-Zuidverbinding verbeteren. Zo zijn de meeste echte quickwins al gerealiseerd. Momenteel wordt de verkeerslichtenregeling op drie kruispunten op de Grote Baan in Houthalen aangepast. Ter hoogte van de Koolmijnlaan zal ook de afslagstrook voor het verkeer komende van Hasselt, richting Centrum-Zuid, verlengd worden. Deze ingrepen moeten al voor tijdswinst op de Noord-Zuidverbinding zorgen.”

 

Maar er wordt nog verder gedacht. “Er zijn nog bijkomende quickwins die zich situeren bij het begin en het einde van de zone. Daarbij denken we aan een verplaatsing van de aantakking van N715 op de Noordzuid, het begin van de flessenhals en een Bypass op de N715 ter hoogte van de E314. Om middellange termijn moet dan de flessenhals worden weggewerkt door de bestaande wegenis op 2 X 2 te brengen. De studies hiervoor worden opgestart maar met grondinnames en onteigeningen zal dit sowieso enige tijd in beslag nemen. Toch gaan we daarvoor omdat verkeerssimulaties hebben uitgewezen dat dit de beste oplossing is voor de doorstroming.”

 

“Er wordt dus wel degelijk gewerkt door onze minister. Dat is wat wij al van bij de start van deze legislatuur doen. Het is duidelijk dat minister Weyts zet schouders vol onder dit voor Limburg belangrijke mobiliteitsdossier zet. Wij hopen dat er binnen de Vlaamse Regering nu ook een goede procedurele oplossing komt voor de Noord-Zuid”, besluit Jans.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is