Mobiele woonzorgunits voor senioren in Hasselt

Door Lies Jans op 8 april 2019, over deze onderwerpen: Hasselt, Ouderenzorg, Welzijn

HASSELT – Schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA) en schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers (sp.a) willen de mogelijkheid nagaan om mobiele woonzorgunits te voorzien voor senioren en andere zorgbehoevenden. “Tegen 2030 zal een kwart van onze bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Hen willen we creatieve, innovatieve en betaalbare oplossingen aanbieden.”

 

Mobiele woonzorgunits zijn zorgwoningen die in de tuin kunnen worden geplaatst, makkelijk verplaatst kunnen worden en voorzien zijn van alle modern comfort. In de woning is er ruimte voorzien voor mantelzorg. Een containerwoning in de tuin van de kinderen laat toe dat ouderen langer in de familiale sfeer kunnen verblijven, zonder te moeten verhuizen naar een woonzorgcentrum. 

 

“In ons woonbeleid voor senioren en zorgbehoevenden is vandaag het zorg-wonen reeds voorzien.  Senioren of zorgbehoevenden kunnen via deze weg inwonen bij familie om in een familiale sfeer van mantelzorg te kunnen genieten.  Veelal vraagt dit – conform de stedenbouwkundige voorschriften - aanpassingen van de woning die voor velen financieel zwaar wegen en bovendien permanent  ingrijpen op de structuur en indeling van de woning. Hier willen we een mouw aan passen”, aldus schepen Marc Schepers.

 

“Dit stadsbestuur zal de komende jaren stevig inzetten op het garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle woonvormen voor senioren. Wij willen de Hasselaren zolang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen en hiervoor onderzoeken hoe we hen kunnen ondersteunen bij het aanbrengen van aanpassingen in hun woning of in het voorzien van thuiszorg”, vult schepen van de Hasselaar Lies Jans aan. “We gaan voor een mantelzorgvriendelijke stad waarbij we onder meer een transparant systeem uitwerken voor de toekenning van de mantelzorgpremie. Ook in de mobiele woonunits moet er voldoende aandacht zijn voor de ondersteuning van de mantelzorger en de senior. Belangrijk daarbij is dat de mantelzorger en zorgbehoevende dicht bij elkaar wonen, maar toch hun privacy behouden”, legt Jans uit.

Maar Hasselt is ambitieus. “Wij willen voorloper zijn in “anders wonen”. Een mobiele zorgwoning kan een oplossing bieden om mensen met een zorgnood in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Vanuit die invalshoek past het concept in de evolutie van de vermaatschappelijking van zorg. Hoe kunnen we vanuit de maatschappij meer zorg opnemen? Hoe kunnen we mensen die zorg nodig hebben, verder deel laten uitmaken van hun buurt met hun mantelzorgers rondom hen die de zorg mee opnemen? Hoe kunnen we hen van daaruit ook verder laten participeren aan het buurtleven en dergelijke? Deze mobiele woonzorgunits passen perfect in het concept van buurtgerichte zorg”, aldus nog Jans.

 

Marc Schepers laat momenteel onderzoeken wat de meest efficiënte manier van werken is en welke stappen inzake vergunningen moeten worden gezet. “Voor containerwoningen in een tuin is een vergunning nodig. De aanvraag moet worden getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften. We zullen de stedenbouwkundige voorschriften daarom bijstellen om toe te laten dat mensen een woonzorgunit in hun tuin kunnen plaatsen. Ik reken erop dat we dit uiterlijk eind dit jaar in orde hebben. De aanpassing van de voorschriften gaat overigens ook gepaard met het uittekenen van een streng handhavingsbeleid. We creëren deze mogelijkheid natuurlijk niet om een fitnessruimte in de tuin te planten. Misbruik zullen we snel en zonder omwegen aan te pakken”

 

Tegen 2030 zal een kwart van de Hasseltse bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Bijna 8 procent zal zelfs ouder zijn dan 80. Dat betekent dat de zorgbehoefte fors toeneemt. Zo maakt 1 op de 10 Vlaamse 75-79-jarigen gebruik van zorg, bij de 80-84-jarigen gaat het zelfs om 1 op de 4, bij de groep 80-84 jaar zelfs 1 op de 2. Liefst 4 op de 5 negentigers doet een beroep op professionele zorg. Daar komt nog bij dat steeds meer ouderen alleen wonen. Het aantal alleenwonenden stijgt in alle leeftijdscategorieën, maar toch vooral bij de 55-79-jarigen (+39% tegen 2021) en de 80-plussers (+50% tegen 2021).

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is