N-VA Hasselt keurt programma en kandidatenlijst unaniem goed

Door Lies Jans op 17 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen

HASSELT – Met een gezonde mix van jong talent en bakken ervaring trekt N-VA Hasselt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Lijsttrekker Steven Vandeput stelde trots als eerste Hasseltse partij zijn volledige lijst voor. Tegelijkertijd werd het programma bekend gemaakt dat de N-VA aan de Hasselaar voorlegt.

 

Veilig thuis in een welvarend Hasselt. De slogan waarmee N-VA Hasselt naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt, was al enige tijd bekend. Afgelopen zaterdag werd daar in het Poortgebouw van de abdij van Herkenrode ook een concreet programma aan gekoppeld. “Meer dan een jaar geleden begonnen we intern aan dit programma. Al onze leden werden uitgenodigd om te participeren in dit inhoudelijk traject. Velen gingen daarop in. Zodoende is dit programma breed gedragen”, aldus Steven Vandeput. “We werken rond drie grote clusters: Veilig. Verantwoord en Vlaams. Daar zetten we telkens drie prioriteiten onder.”

 

Veilig

 

Eén: Blauw meer op straat met een kordate aanpak van de criminaliteit. Twee: Oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN) waar de burger actief betrokken wordt bij het veiligheidsgevoel in zijn buurt. Veiligheid is voor de N-VA immers een collectieve verantwoordelijkheid. Ten derde zetten we maximaal in op een optimale verkeersinfrastructuur. Want een veilig verkeer begint bij een goede infrastructuur.”

 

Verantwoord

 

Bovenal pleiten we voor een gezond financieel beleid. Dat betekent een stevige trendbreuk met het verleden. We maken de stadsrekening op orde en geven toekomstige generaties ademruimte. Een enorme opgave gezien het wanbeheer uit het verleden. Verder willen we een sterkere lokale economie. Bij dat beleid betrekken én ondersteunen we actief onze lokale handelaars. Tenslotte gaan we voor betaalbaar wonen voor jongeren. Daarmee trappen we misschien een open deur in maar hierop inzetten is dankzij het wanbeleid van de afgelopen bestuursperiodes een topprioriteit.

 

Vlaams

 

We garanderen de eigenheid van de deelgemeenten en geven hen de aandacht die ze verdienen. Daarbij gaan we voor een optimaal behoud van open ruimte. Voorts is integratie erg belangrijk. Dat is een verhaal van rechten maar ook plichten. Integratie begint met de kennis van het Nederlands. Daarnaast zorgen we dat iedereen zijn plekje heeft in Hasselt. We zetten in op aangepast wonen, kinderopvang en ontspanning.”

 

 

 

Sterke lijst

 

Dat programma wil de N-VA uitvoeren door met een sterke lijst naar de Hasselaar te stappen. Een mix van jong talent en bakken ervaring. Lijsttrekker is Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput. Hij voerde ook al in 2012 de Hasseltse N-VA-lijst aan. Op plaats twee staat met Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans een vrouw met meer dan tien jaar actieve politieke ervaring op de lijst. Lijstduwer is advocaat Guido Fissette. Hij is mede-oprichter van N-VA Hasselt en zetelt momenteel in de gemeente- en politieraad. Jonge ondernemer en gemeenteraadslid Rik Dehollogne wordt voor zijn sterk werk de afgelopen zes jaar beloond met de derde plaats. Achter hem staat nieuwkomer Pinar Akbas, een vrijgevochten verpleegster met Turkse roots. De top 5 wordt vervolledigd door Jan Wouters die zich de voorbije zes jaar opwierp als een erg sterk gemeenteraadslid. Voorts is Bjarni Kwiecien met zijn 18 jaar de benjamin van de lijst, Marcella Droogmans (79) is onze nestor. Ook de rest van de lijst bevat sterke persoonlijkheden, jonge wolven en oude vossen. Allemaal fiere Hasselaars die zich achter het project van de N-VA scharen. Het is immers hoog tijd voor verandering in onze prachtige stad. De N-VA is ervan overtuigd dat ze dit kan bereiken met deze 41 krachtige Hasselaars.

 

Steven Vandeput

Lies Jans

Rik Dehollogne

Pinar Akbas

Jan Wouters

Joske Dybajlo-Dexters

Bert Lambrechts

Dymfna Meynen

Anne Caelen

Lut Creemers

Silvie Nickmans

Kenny Bloemen

Sven Boeckx

Dirk Sweron

15. Marc Roppe

16. Sophie Persoons

17. Peter Briers

18. Bjarni Kwiecien

19. Gino Vandenborne

20. Luc Oreye

21. Axelle Nulens

22. Jolien Drijkoningen

23. Toby Moors

24. Nick Vliegen

25. Pieter Peumans

26. Katrien Leen

27. Shakila Kismat

28. Serge Delvaux

29. Josiane Smeets

30. Goedele Sohl

31. Sylvia Feytons

32. Fabio De Giorgi

33. Katleen Vos

34. Roos Seys

35. Mark Leppens

36. Imelda Beens

37. Vera Fissette

38. Patrick Degryse

39. Marcella De Bruyn -Droogmans

40. Marc Collett

41. Guido Fissette

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is