Plaatsen van woonzorgunit in de tuin wordt mogelijk vanaf 2020

Door Lies Jans op 16 december 2019

Zorgbehoevende inwoners van Hasselt kunnen binnenkort langer ‘thuis’ blijven wonen. Het stadsbestuur besliste vandaag over de aanpassing van zijn stedenbouwkundige voorschriften aan om toe te laten dat tijdelijke zelfstandige woonunits van maximum 40 m² in de achtertuin worden geplaatst. “We willen mensen de kans geven om hun zorgbehoevende familieleden thuis te verzorgen”, aldus schepen van Woonontwikkeling Marc Schepers (RoodGroen+). “Om in je familiale context de juiste verzorging te krijgen is voor velen een zegen, want goedkoper en aangenamer wonen dan in een woonzorgcentrum of klassieke instelling.”

Een zelfstandige woonunit is een zorgwoning die in de achtertuin wordt geplaatst, makkelijk verplaatst of weggenomen kan worden en voorzien is van alle modern comfort. De containerwoning moet voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode, heeft een oppervlakte van maximum 40 m² en biedt onderdak aan hoogstens twee zorgbehoevenden. Schepers: “We zien de mobiele woonzorgunits als een aanvulling op het aanbod van dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, assistentiewoningen en woonzorgcentra. Een groot voordeel van een tijdelijke woonunit is dat er geen dure verbouwingen aan de hoofdwoning moeten worden uitgevoerd om te komen tot een zorgwoning. Een woonunit kost minder dan een ingrijpende verbouwing en is sowieso minder ingrijpend voor de bewoners van de hoofdwoning.”

“Tegen 2030 zal een kwart van onze bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Het stadsbestuur wil daarom de komende jaren sterk inzetten op innovatieve, kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen voor inwoners met een zorgnood.”, zegt schepen van de Hasselaar, Lies Jans. Bijna 8 procent zal zelfs ouder zijn dan 80. Dat betekent dat de zorgbehoefte fors toeneemt. Zo maakt 1 op de 10 Vlaamse 75-79-jarigen gebruik van zorg, bij de 80-84-jarigen gaat het zelfs om 1 op de 4, bij de groep 80-84 jaar zelfs 1 op de 2. Liefst 4 op de 5 negentigers doet een beroep op professionele zorg. Daar komt nog bij dat steeds meer ouderen alleen wonen. “Een mobiele zorgwoning  kan een oplossing bieden om mensen met een zorgnood verder deel te laten uitmaken van hun familie en de buurt. Er moet voldoende aandacht zijn voor de ondersteuning van de mantelzorger en de zorgvrager. Ook hier zetten we als stad op in. Deze mobiele zorgunits passen perfect in het concept van buurtgerichte zorg”, aldus Lies Jans.

De Vlaamse regering wil dat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. Ook kregen de stads reeds verschillende vragen binnen van Hasselaren die een zorgbehoevend familielid in de thuisomgeving willen opvangen.  Bovendien is er de problematiek van de kostprijs en wachtlijsten voor rust- en verzorgingstehuizen.  De stad Hasselt speelt daar op een creatieve en innovatieve manier op in.  Schepers: “Als je zorgen nodig hebt, is niets zo fijn om dicht bij je familie in maximale zelfstandigheid te kunnen wonen!  We hebben het voorbije half jaar onderzocht hoe we ons ruimtelijk richtinggevend kader moeten aanpassen om het plaatsen van woonunits toe te laten.” Een vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit wordt verleend voor maximum 10 jaar. Na 5 jaar vragen we de aanvrager weliswaar om de zorgrelatie te bevestigen.  Per hoofdwoning op een perceel kan slechts één tijdelijke woonunit worden vergund. Voorwaarde is natuurlijk ook dat de noodzakelijke nutsvoorzieningen gekoppeld kunnen worden aan de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwoning en de afvoer van het hemel- en afvalwater aansluit op de bestaande waterafvoer.

De stad zal zelf geen woonunits aanbieden. “Er zijn verschillende professionele aanbieders van kwaliteitsvolle zorgunits op de markt. We verwachten van hen dat zij correcte tarieven zullen hanteren en hierbij de nodige diensten zullen aanbieden om de aanvragers van zorgunits te ontzorgen van alles wat komt kijken bij een correcte plaatsing.”: benadrukt Schepers. 

 De nieuwe regeling wordt begin 2020 van kracht.  Er komt nog een informatiebrochure met alle details. Ook op de website van de stad Hasselt en ons stadsmagazine van januari 2020 zullen we hier uitgebreid over berichten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is