Stad Hasselt bracht 44 877 maaltijden rond in 2018

Door Lies Jans op 4 maart 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

In 2018 bracht de stad Hasselt 44 877 koelverse maaltijden rond aan inwoners die zich hiervoor opgaven. De prijzen variëren tussen de 3,5 euro en 8,5 euro. “Na een aanvraag komt er eerst een maatschappelijk werk(st)er langs om de thuissituatie te bespreken. Uiteraard is het belangrijkste dat we de mensen die dit echt nodig hebben optimaal bereiken”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans. Zij draaide in het kader van Expeditie Zorg een voormiddag mee met de maaltijdbedeling.

 

In de week van 25 februari tot en met 1 maart organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) de Expeditie Zorg. Mandatarissen werden opgeroepen om kennis te maken met de zorgdiensten van hun bestuur en een handje toe te steken. Zodoende konden ze het lokaal verhaal van hun zorgdiensten vanuit de praktijk leren kennen.

 

Schepen van de Hasselaar Lies Jans ging op deze oproep in. Ze nam plaats in het busje dat de maaltijdbedeling doet aan inwoners die niet meer zelf voor hun maaltijden kunnen zorgen. Hasselaren die dat nodig hebben, kunnen van maandag tot zondag voorzien worden van een maaltijd. Drie keer per week rijdt hiervoor het busje van de bedeling uit. “Het was een leerrijke voormiddag. De personen die de maaltijden rondbrengen, leveren schitterend werk. Ik mocht meerijden met een erg enthousiaste medewerkster. Zij bracht zelfs op een druilerige dag het zonnetje in de huizen van de mensen. Hun job beperkt zich ook niet tot het gewoon droppen van een maaltijd. Wij zouden nog meer willen dat zij een signaalfunctie krijgen. Zij komen immers bij mensen thuis die per definitie niet meer veel buiten komen. Daardoor kunnen zij misschien een klankbord zijn voor die mensen.”

 

“Want de maaltijdbedeling zorgt er natuurlijk ook voor dat de senioren langer in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven. Dat is positief en daar zetten we als stadsbestuur sterk op in.”

Het aanvraagmoment voor maaltijdbedeling is eveneens erg belangrijk volgens de schepen. “Dan komen we voor het eerst in contact met de persoon of personen die beroep willen doen op onze diensten. Het is een uitgelezen kans om hen ons volledige zorgaanbod kenbaar te maken. Daarna kan hier nog op ingespeeld worden door de bijkomende informatie die de bedelers van de maaltijden doorgeven”, aldus nog Jans.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is