N-VA wil parkeren voor zorgverleners faciliteren

Door Lies Jans op 1 maart 2018, over deze onderwerpen: Hasselt, Mobiliteit, Welzijn

HASSELT – Tijdens de Hasseltse gemeenteraad van maart diende Lies Jans (N-VA) een voorstel in om zorgverleners te laten parkeren voor opritten en garages van inwoners die daar hun toelating voor geven. Dat zou het werk van dokters, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers aanzienlijk kunnen verbeteren. En dat komt de hulpbehoevenden uiteraard ten goede. “Jammer dat het stadsbestuur - puur uit politieke overwegingen - ons voorstel afkeurde”, aldus initiatiefneemster Lies Jans. De N-VA wil dit principe nu wel in de andere Vlaamse gemeenten doorvoeren.

 

“De parkeerproblematiek in Hasselt is alom gekend. Voor bezoekers en inwoners van onze stad is het al erg vervelend als ze geen parkeerplaats vinden of daar erg lang naar moeten zoeken. Voor dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers gaat het (langdurig) zoeken naar een parkeerplaats ten koste van de kwaliteit aan zorg die ze aan hun patiënt kunnen geven. Huisbezoeken lopen vertraging op, de hulpverlener komt geagiteerd aan bij de patiënt of men verliest veel tijd doordat de wagen erg ver van de te bezoeken woning moet geparkeerd worden. Allemaal geen goede omstandigheden. Nochtans zijn er in Hasselt in heel wat straten nog veel vrije parkeermogelijkheden. Die bevinden zich echter voor private garages of opritten. N-VA Hasselt wilde hiervoor een oplossing bieden door de eigenaars van de woningen die zich achter deze private garages en opritten bevinden, de mogelijkheid aan te bieden, deze plaatsen ter beschikking te stellen van zorgverleners. Het systeem is vrij eenvoudig, zowel voor de zorgverlener als voor de eigenaars”, schets Lies Jans de redenen van haar voorstel.

 

“Het systeem is bovendien gebaseerd op vrijwilligheid en bevordert de vriendelijke en solidaire samenleving. Het geeft de zorgverlener per huisbezoek 5 tot 10 minuten extra tijd die ze aan hun patiënten kunnen besteden. Jammer dat het stadsbestuur hier niet in mee wou gaan en dit voorstel afschoot. Eigenaardig, want in Diksmuide werkt het systeem wél. Het is duidelijk dat hier in Hasselt politieke overwegingen de voorrang kregen op zinvolle argumenten om het leven van de Hasselaar beter te maken. En het slachtoffer hiervan is alweer de Hasselaar…Zonde. Dat kan beter”, besluit Jans, die dit systeem ook aan haar partijgenoten zal voorleggen zodoende dat dit in andere steden en gemeenten wél ingevoerd kan worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is