Verdubbeling sociale woningen tegen 2025

Door Lies Jans op 10 december 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

 

 

Tegen 2025 zal het aantal sociale woningen via het sociaal verhuurkantoor meer dan verdubbeld zijn. Eind 2018 waren er nog 183 sociale woningen beschikbaar. Dat wil de stad Hasselt in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor (SVK) Midden-Limburg opkrikken naar 386. Het stadsbestuur gaat zo verder met de realisatie van een integraal woonbeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbaren.

Stad Hasselt is sinds de oprichting in 2008 partner van het SVK Midden-Limburg samen met de lokale besturen van Diepenbeek en Zonhoven. Het SVK wil een oplossing bieden aan (financieel) kwetsbare personen en gezinnen met een hoge woonnood die op eigen kracht niet makkelijk een woonst vinden, door het inhuren en onderverhuren van woningen op de private huurmarkt.

“De lokale partners hebben een belangrijke stem in de bepaling met hoeveel woningen het SVK minimaal of maximaal mag groeien in een bepaalde gemeente”, zegt schepen van de Hasselaar en bevoegd voor het sociaal woonbeleid, Lies Jans. “Deze doelstelling is een belangrijk instrument in ons streven naar de realisatie van een integraal woonbeleid waarin elke Hasselaar een aanbod vindt, aangepast aan zijn of haar noden en mogelijkheden.”

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst die we als stad met het SVK sluiten, maakt onze ambitieuze doelstelling concreet. Het SVK mag in de periode 2020-2021 jaarlijks 22 bijkomende woningen inhuren. In de periode 2022-2025 stijgt dat tot 35 woningen per jaar. Samen goed voor 162 extra sociale woningen, tot een totaal van 386.”

“Met het SVK waarborgen we het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedereen”, zegt voorzitter van SVK Midden-Limburg en Hasselts schepen van Welzijn Joost Venken. “In tien jaar tijd groeide het aanbod kwalitatieve, betaalbare huurappartementen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving van 20 tot 278 verspreid over de aangesloten gemeenten. Kandidaat-huurders met de hoogste woonnood krijgen als eersten toegang tot een woning. Met meer dan 300 kandidaten in hoge woonnood op de wachtlijst blijft de nood aan bijkomende woongelegenheden echter groot. In samenwerking met de betrokken gemeenten ligt er nu een duidelijk groeipad klaar voor de volgende jaren. Daardoor kan het aanbod over het hele grondgebied van het SVK verder groeien tot 497 eind 2025.”

Om deze groei mogelijk te maken voorzien de partners een financiële bijdrage van 300 euro per bijkomende woning. Met deze middelen verzorgt het SVK niet alleen haar aanbod maar ook gepaste begeleiding voor huurders”, aldus Venken.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is