Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Lies Jans op 13 november 2019, over deze onderwerpen: Armoede, Hasselt

Voedselbedeling Sint-Vincentius Banneux heeft recent de bedeling van Kiewit overgenomen en verhuist nu naar een nieuwe locatie op Stadsheide 1. Een enorme troef. Op woensdag 13 november laten ze de bedeling van Banneux en Kiewit voor de eerste keer van op die nieuwe locatie doorgaan. Sint-Vincentius …

Door Lies Jans op 29 oktober 2019, over deze onderwerpen: Gezinsbeleid, Hasselt, Ouderenzorg, Welzijn

Hasselt Zorgstad is een initiatief van Groep Hasselt, Hogeschool PXL en Jessa Ziekenhuis. Het project maakt de verbinding tussen zorgorganisaties, overheid, kennisinstellingen, bedrijven én burgers rond de thema’s zorg en welzijn. “Het doel is om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en wanneer …

Door Lies Jans op 24 oktober 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

“Op de locatie van de Sint-Hubertuskerk en de pastorij in Runkst, willen we een nieuwe groene ontmoetingsruimte en een nieuw ontmoetingscentrum realiseren. Hierbij denken we aan het huidige ontmoetingscentrum van de Runkstersteenweg. Dit verhuist dan naar de site van de pastorij. We maken hiervan …

Door Lies Jans op 22 oktober 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

Mensen met een migratie- achtergrond vallen nog vaak uit de boot op de arbeidsmarkt. Onder de noemer ‘Ieders talent telt’, organiseert de stad Hasselt daarom vandaag samen met VIVO vzw en het Agentschap Integratie en Inburgering een social profitsalon. “Met deze beurs willen we niet- werkende …

Door Lies Jans op 17 oktober 2019, over deze onderwerpen: Armoede, Hasselt, Welzijn

Vlot je weg vinden in en naar het brede aanbod aan dienst- of hulpverlening en vrije tijd in Hasselt, het lijkt vanzelfsprekend. Toch ondervinden veel Hasselaren figuurlijke drempels die zo hoog zijn dat ze met hun vraag of probleem niet tot bij de juiste persoon of instantie geraken. Om deze …

Door Lies Jans op 11 oktober 2019, over deze onderwerpen: Hasselt, Welzijn

‘De week van de veerkracht’, die plaatsvindt van 1 tot 13 oktober heeft onder meer tot doel om de internationale dag van de geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen. De stad Hasselt greep deze dag, die jaarlijks plaatsvindt op 10 oktober aan, om het charter gezonde gemeente te …