Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe kinderbijslag in juiste perspectief

Keuzes maken, daarover gaat de essentie van politiek. Regels maken die het samenleven tussen alle burgers in goede banen leiden. Inkomsten vinden omdat je ze nodig hebt voor zaken waar je als …

N-VA en armoede

Op 24 maart stelde RIMO haar memorandum voor. Hieronder vindt u de N-VA-standpunten rond armoede. A  We moderniseren de sociale bijstand door, rekening houdend met de toegekende sociale voordelen, de …

Meer resultaat halen uit ervaringsdeskundigen armoede

Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in armoede is een onderdeel van het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid.  Vlaanderen richtte in 2000 de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale …