Nieuws over dit onderwerp

Hasseltse senioren gaan op pad om hun leeftijdsgenoten te bevragen

Op dinsdag 20 augustus werd in het lokaal dienstencentrum Stadspark in Hasselt het startschot gegeven voor het seniorenbehoefteonderzoek. Een veertigtal vrijwilliger-enquêteurs kregen er een …

Dagverzorgingscentrum en kortverblijf tegelijk gebruiken voortaan mogelijk

Mantelzorgers van thuiswonende en zorgbehoevende senioren (met dementie) hebben af en toe nood aan een rustpauze of korte vakantie. Op die momenten biedt HOGEVIJF de mogelijkheid om senioren op te …

“Dankzij onderzoek nog meer inspelen op behoeften van onze senioren”

De stad Hasselt start in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een seniorenbehoefteonderzoek. “Hiermee willen we in kaart brengen wat de noden zijn bij onze senioren zodat we ons beleid …