Nieuws over dit onderwerp

Financiering woonzorgcentra: driedeling in de kost

De N-VA wil via een duidelijke opdeling van de verschillende kosten de discriminatie wegwerken tussen de grote meerderheid van onze ouderen die thuis blijven en via hulpmiddelen en thuiszorg in hun …

Historisch ontwerp van decreet kinderbijslag met duidelijke N-VA stempel goedgekeurd

Op dinsdag 20 maart werd het ‘Ontwerp van Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van gezinsbeleid’ - kortweg het Decreet Kinderbijslag - goedgekeurd in de Commissie Welzijn, …

N-VA wil parkeren voor zorgverleners faciliteren

HASSELT – Tijdens de Hasseltse gemeenteraad van maart diende Lies Jans (N-VA) een voorstel in om zorgverleners te laten parkeren voor opritten en garages van inwoners die daar hun toelating voor geven …