Parlementair werk

Momenteel ben ik bezig aan mijn tweede termijn als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ben voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder ben ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken ben ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaal ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus ligt in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder heb ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Elke Sleurs, Freya Saeys, Vera Jans, Tine van der Vloet, Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels
1450 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

van Annick De Ridder, Karin Brouwers, Marino Keulen, Paul Van Miert, Dirk de Kort en Lies Jans
1493 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders)

van Freya Saeys, Lies Jans, Elke Sleurs, Katrien Schryvers, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
1442 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag De Lijn Hasselt - Nieuw stadsnet

van Lies Jans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
616 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het stopzetten van de activiteiten van Senior Assist

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
1542 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het dagprijzenbeleid in de woonzorgcentra

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
1032 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het gebruik van antidepressiva in woonzorgcentra

van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
1449 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het gebruik van antidepressiva bij ouderen

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1472 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het meten van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
1300 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2