Parlementair werk

Momenteel ben ik bezig aan mijn tweede termijn als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ben voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder ben ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken ben ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaal ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus ligt in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder heb ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

van Jan Peumans, Jos Lantmeeters, Tinne Rombouts, Lies Jans, Lode Ceyssens en Lydia Peeters
1791 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand

van Lies Jans, Peter Persyn, Cindy Franssen, Lorin Parys, Katrien Schryvers en Martine Taelman
1438 (2017-2018) nr. 3

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het invoeren van gewone adoptie in een jeugdhulptraject

van Ingeborg De Meulemeester, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck, Tine van der Vloet, Elke Sleurs en Lorin Parys
1691 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - tuesday 27 november 2018 15.38u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - tuesday 27 november 2018 14.12u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 7 - woensdag 7 november 2018 14.35u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2018-2019

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Bert Maertens en Joris Vandenbroucke
15 (2018-2019) nr. 2-I

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2018-2019

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Bert Maertens en Joris Vandenbroucke
15 (2018-2019) nr. 2-I

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2018-2019

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Bert Maertens en Joris Vandenbroucke
15 (2018-2019) nr. 2-I
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2