Parlementair werk

Van 2009 tot 2019 was ik Vlaams Parlementslid. Tussen 2014 en 2019 was ik voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder was ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken was ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaalde ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kon ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus lag in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder had ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik was door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie tussen 2014 en 2019.

Hieronder vind je het overzicht van mijn parlementaire initiatieven.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de gemeentewegen

van Lies Jans, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Wilfried Vandaele, Dirk de Kort en Bert Maertens
1847 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Elke Wouters en Vera Jans
1856 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende de gemeentewegen

van Lies Jans, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Wilfried Vandaele, Dirk de Kort en Bert Maertens
1847 (2018-2019) nr. 3

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 30 - woensdag 03 april 2019 14.31u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 27 november 2018 15.38u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 27 november 2018 14.12u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het tegengaan van ondervoeding bij ouderen

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Griet Coppé en Lorin Parys
1086 (2016-2017) nr. 2

Actuele vraag over het in de markt plaatsen van het DBFM-contract voor Spartacuslijn 1

van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
411 (2018-2019)

Verslag over het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Cindy Franssen en Elke Sleurs
1856 (2018-2019) nr. 6
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2