Parlementair werk

Momenteel ben ik bezig aan mijn tweede termijn als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ben voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder ben ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken ben ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaal ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus ligt in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder heb ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

van Jan Peumans, Marino Keulen, Jos Lantmeeters, Tinne Rombouts, Lies Jans, Lode Ceyssens en Lydia Peeters
1791 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de gemeentewegen

van Bert Maertens, Wilfried Vandaele, Dirk de Kort, Lode Ceyssens, Marino Keulen en Lies Jans
1847 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

van Vera Jans, Ingeborg De Meulemeester, Elke Wouters, Lies Jans, Freya Saeys en Katrien Schryvers
1856 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 27 november 2018 15.38u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 27 november 2018 14.12u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 7 - woensdag 07 november 2018 14.35u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de opvolging van Spartacuslijn 1 Hasselt-Maastricht

van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
779 (2018-2019)

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Gwenny De Vroe en Elke Wouters
1791 (2018-2019) nr. 3

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van De Lijn voor personen met een handicap en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een toegankelijk openbaar vervoer

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Bert Maertens, Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
1601 (2017-2018) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2