Parlementair werk

Momenteel ben ik bezig aan mijn tweede termijn als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ben voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder ben ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken ben ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaal ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus ligt in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder heb ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche, Jan Bertels, Griet Coppé, Peter Persyn, Freya Saeys, Lies Jans, Katrien Schryvers, Tine van der Vloet en Elke Van den Brandt
1474 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Lies Jans, Vera Jans en Tine van der Vloet
1428 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders)

van Freya Saeys, Lies Jans, Elke Sleurs, Katrien Schryvers, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
1442 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Spartacuslijn 1 - Grondverwervingen

van Lies Jans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1040 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Spartacuslijn 1 - Trajectspecificatie

van Lies Jans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1041 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Woonzorgcentra Senior Assist - Stopzetting activiteiten

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
450 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en over het voorstel van decreet houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Peter Persyn
1450 (2017-2018) nr. 4

Vraag om uitleg over diplomatiek overleg rond de IJzeren Rijn

van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
1434 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de heractivering van de IJzeren Rijn en de maatregelen voor de Kempen en Noord-Limburg

van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
1518 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2