Lies Jans

Schepen van de Hasselaar
Lies Jans werd in 1974 geboren in Anderlecht en groeide op in Sint-Jans-Molenbeek. Ze studeerde af als licentiaat in de sociologie aan de VUB. Sinds 1997 woont ze in Hasselt met haar man Marc en hun zoontje Joris. Haar vrije tijd besteedt Lies volledig aan haar familie. Verder geniet ze graag van de lokale, Hasseltse gastronomie.

Lies Jans begon haar politieke carrière in 2006 als fractieleider van de op dat moment volledig vrouwelijke N-VA-fractie in de provincieraad. Na de verkiezingen van 2009 kwam Lies dankzij het sterke resultaat van de N-VA in het Vlaams Parlement terecht. Daar was ze ondervoorzitter van de N-VA-fractie. Na de verkiezingen van 2019 verliet Lies Jans het Vlaams Parlement en kon zich zo volledig toeleggen op haar job als schepen van de Hasselaar.

Mobiliteit en welzijn staan centraal
In de mobiliteitscommissie legde ze zich voornamelijk toe op de efficiëntie van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn: gratis bestaat namelijk niet.  Ook in de Vlaamse spoorstrategie, trage wegen en verkeersveiligheid beet Lies zich vast. Op haar aangeven werd onder meer het rits-principe opgenomen in de nieuwe wegcode. Haar harde werk in deze commissie tijdens de legislatuur 2009-2014 werd beloond. Vanaf 2014 is Lies Jans vijf jaar lang voorzitter van de commissie mobiliteit en openbare werken.

Kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en armoedebestrijding zijn dan weer enkele thema’s die Lies in de welzijnscommissie nauwgezet opvolgde. Aan het nieuw decreet kinderopvang werkte ze intensief mee. Ze volgde ook de dossiers van de Vlaamse kinderbijslag en de ouderzorg op.

Oog voor Limburg
Uiteraard heeft Lies een meer dan bijzondere aandacht voor de Limburgse thema’s zoals de IJzeren Rijn, het Spartacusplan, de Noord-Zuid-verbinding, de stiefmoederlijke behandeling van Limburg door de NMBS,  het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) en schaliegaswinning.

Lokaal en nationaal actief
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde Lies in Hasselt een schitterend resultaat. De N-VA werd er de grootste partij, maar belandde in de oppositie. Ook hier wegen Lies Jans en de  Hasseltse N-VA-ploeg echter op het beleid. In de OCMW-raad was Lies fractieleider en kon ze haar eerdere ervaring als OCMW-secretaris in Diepenbeek uitspelen. Doordat ze in december 2014 verkozen werd tot ondervoorzitter van de N-VA, moest ze haar mandaat in de OCMW-raad noodgedwongen opzeggen. Beiden vielen organisatorisch niet te combineren.

Na de gemeenteraadsverkiezingen 2012 werd Lies Jans ook Gemeenschapssenator. In de Senaat volgde Lies Jans tot aan de verkiezingen van 2014 dezelfde onderwerpen op als in het Vlaams Parlement. 

Lies Jans was lid van het dagelijks bestuur en het partijbestuur en is nog steeds lid van de partijraad, het arrondissementeel bestuur Limburg en het afdelingsbestuur Hasselt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 scoorde Lies Jans samen met N-VA Hasselt opnieuw ijzersterk. Ditmaal werd dat resultaat wél beloond. Lies Jans werd schepen van de Hasselaar, een taak die ze tot 2024 zal opnemen. 

Parlementair werk 2009-2019
Van 2009 tot 2019 was ik Vlaams Parlementslid. Tussen 2014 en 2019 was ik voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verder was ik  plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken was ik voornamelijk bezig met toegankelijkheid, trage wegen, fietsbeleid en alle Limburgse mobiliteitsdossiers, zoals de Noord-Zuidverbinding en het Spartacusplan. Als voorzitter bepaalde ik, in nauwe samenspraak met de commissiesecretaris, ook de dagdagelijkse werking van deze commissie.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kon ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als OCMW-secretaris van de gemeente Diepenbeek. Mijn focus lag in deze commissie op de thema’s gezinsbeleid, kinderbijslag, kinderopvang, ouderenbeleid en lokaal sociaal beleid.

Verder had ik natuurlijk een bijzondere aandacht voor alle thema’s die Limburg aan belangen.

Ik was door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als ondervoorzitter van de N-VA-fractie tussen 2014 en 2019.

Indien je meer uitleg wenst over één van de parlementaire initiatieven dan kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Of bekijk hier het archief van de nieuwsbrieven.

Curriculum vitae

Adres werk: 

Limburgplein 1

3500 Hasselt

lies.jans [at] hasselt.be

Adres Privé:

Bosvijverstraat 27
3511 Hasselt

F: 011/31 39 10

PERSONALIA
Geboren te Anderlecht op 20 januari 1974
Gehuwd met Marc De Meyer, één zoon, Joris

OPLEIDING
1992 Hoger secundair onderwijs (Latijn-wiskunde), Heilig Hart College te Ganshoren (Brussel)
1997 Licentiaat in de Sociologie, Vrije Universiteit Brussel

WERKERVARING

09/02/1998 tot 31/05/1998
Federale Overheid – Ministerie van Ambtenarenzaken – Dienst Algemeen Bestuur te Brussel:
Adjunct-adviseur: medewerker studiedienst (specialisatie verlofreglementering)

01/06/1998 tot 28/02/2005
Gemeentebestuur Diepenbeek, diensthoofd grondgebiedszaken en milieu

01/03/2005 tot 31/06/2009
OCMW Diepenbeek, secretaris

POLITIEK CV

Provincieraadslid Limburg: 2006 – 2009

Fractieleider provincieraad: 2006 – 2009

Vlaams Parlementslid: 2009 - 2019

Ondervoorzitter fractie Vlaams Parlement: 2009 - 2019

Gemeenschapssenator: 2013 - 2014

Gemeenteraadslid Hasselt: 2013 - 

OCMW-raadslid Hasselt: 2013 - 2014

Voorzitter commissie mobiliteit en openbare werken: 2014 - 2019

Schepen van de Hasselaar: 2019 - 

FUNCTIES BINNEN N-VA

Nationaal ondervoorzitter

Ondervoorzitter fractie Vlaams Parlement

Partijbestuurslid

Partijraadslid

Arrondissementeel bestuurslid Limburg

Afdelingsbestuurslid Hasselt

Medewerkers

Miet Vanderspickken

Persoonlijk medewerker